Technológie

 

Modular Desigh Construction

Unikátna vlastnosť vybraných produktov Matrix System. Do základne (napr MT 4, alebo M 8.8A) možno zabudovať jednoduchým spôsobom rozširujúce modely, ktorých počet určuje parametre systému. Takýmto spôsobom možno zariadenie "namodulovať" veľmi presne a cena zostáva priaznivá. Zákazník dostáva zariadenie, ktoré zodpovedá jeho potrebe.

Rovnakým spôsobom možno spájať aj ovládače rady MS 8. Ďalšou nespornou výhodou MDC je fakt, že zariadenia možno rozširovať aj v neskoršom období a takto systém rastie spolu s potrebami daného objektu, kde je nainštalovaný. Jednotlivé moduly sú dodávané samostatne, v závislosti od požadovaného množstva.

 

   

SEAL

Aktívna linka umožňuje prenos audiosignálu na väčšie vzdialenosti bez straty jeho kvality alebo parametrov prostredníctvom zosilňovačov integrovaných priamo v koncových reproduktoroch.

Novinky


 

TechnológieTechnológie