Atyp

Zariadenia z našej ponuky a spolupracujúce systémy upravíme a prispôsobíme pre konkrétnu aplikáciu.


Postup realizácie atypického riešenia:

 • pre zadanie požiadavky je potrebné kontaktovať technické oddelenie (viď. Kontakt),
   
 • po prvotnej konzultácii požiadavky dostáva zákazník predložený kompletný návrh pozostávajúci zo samotného technického riešenia, požiadavky potrebnej spolupráce s klientom ( ak je potreba), finančnej kalkulácie a predpoklad časovej náročnosti,
   
 • v prípade kladného rozhodnutia zákazníka,je prijatá objednávka na realizáciu atypického riešenia a pristúpi sa k realizácii samotnej.


Oblasti atypických riešení:

 • softvérovo-hardvérové riešenia spolupráce zónových systémov s rôznymi druhmi ovládacích zariadení a systémov,
   
 • prispôsobenie ovládačov odlišným dizajnovým radám,
   
 • začlenenie zónových ozvučovacích systémov do zostáv domácej automatizácie,
   
 • programovanie zónových zariadení pre konkrétne aplikácie - združenie viacero zón pod jedno ovládanie, centralizácia ovládania zón do jedného miesta...,
   
 • zákaznícke riešenie diaľkových ovládačov typu Pronto, iPhone, iPad... ( štruktúra, dizajn, makrá),
   
 • návrh a výroba rôznych prevodníkov, oddelovacích transformátorov, zosilňovačov, digitálnych signálových procesorov...,
   
 • úpravy reprosústav a reproduktorov rôznych výrobcov pre aktívne systémy SEAL (zabudovanie príslušného zosilňovača do sústavy),
   
 • a veľa ďalších možností ... INFORMUJTE SA.

Novinky


 

TechnológieTechnológie