Radio Data System

Zariadenie umožňuje čítať RDS záznamy z rozhlasového vysielača, z ktorých získava informácie o názve rozhlasovej stanice, alternatívnych frekvenciách, práve hranej skladbe a ďalšie, ktoré rozhlasová stanica poskytuje.

po kliknutí sa zobrazí detail